Realizacje

Wykaz najważniejszych robót rozbiórkowych zrealizowanych w ostatnich latach przez firmę "TiM":

 • Rozbiórka wiaduktu drogowego w ciągu ul. Igołomskiej w Krakowie

 • Rozbiórka domu jednorodzinnego w Krygu (woj. podkarpackie)

 • Rozbiórka Zakładu Produkcyjnego Cegielni Zesławice w Krakowie, na zlecenie firmy Wienerberger Zesławice Sp. z o.o.

 • Rozbiórka dwóch silosów żużla suchego o wys. 20m i innych obiektów na terenie Cementowni Rudniki k/o Częstochowy.

 • Rozbiórka budynku typu LIPSK w Gorlicach.

 • Rozbiórka budynków produkcyjnych Cegielni Biegonice w Nowym Sączu, na zlecenie firmy Wienerberger Biegonice Sp. z o.o.

 • Rozbiórka kotłowni i komina stalowego o wys. 30m na terenie Szpitala w Gorlicach

 • Rozbiórka chłodni wentylatorowej i innych obiektów i urządzeń na terenie Kuźni Glinik w Gorlicach

 • Rozbiórka kotłowni o konstrukcji stalowej i żelbetonowej o kubaturze ok. 7000 m3 na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Dobczycach, na zlecenie MPWiK w Krakowie S.A

 • Rozbiórka linii produkcyjnej (piec tunelowy z wyposażeniem, o łącznej masie złomu ok.300 ton), na zlecenie Wienerberger Zesławice Sp. z o.o.

 • Rozbiórka kotłowni węglowej na terenie zakładu produkcyjnego w Krakowie, o kubaturze 6000 m3, łączna masa konstrukcji stalowej 200 ton, na zlecenie Wienerberger Zesławice Sp. z o.o.

 • Roboty rozbiórkowe i likwidacyjne wyposażenia zakładu produkcyjnego w Biegonicach (piec tunelowy, suszarnie, linia przerobu wstępnego- łączna masa złomu ok.500 ton), na zlecenie Wienerberger Biegonice Sp. z o.o.

 • Rozbiórka elewatora zbożowego o konstrukcji stalowej oraz dwóch suszarni do zboża o łącznej masie ok. 400 ton w miejscowości Zopowy, powiat Głubczyce, na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu

 • Rozbiórka budynku Gospodarza na stadionie sportowym w Gorlicach, na zlecenie OSiR w Gorlicach

 • Rozbiórka stalowego rurociągu parowego o długości 2x800m i łącznej masie ok.150 ton, wraz z usunięciem podpór betonowych, na zlecenie SM w Piekarach Śląskich

 • Rozbiórka budynku dawnej szkoły w Zakopanem przy ul. Nowotarskiej, o kubaturze 2950 m3, na zlecenie Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury w Zakopanem

 • Rozbiórka ośmiu budynków mieszkalnych położonych w Modlniczce, na zlecenie GDDKiA Oddział w Krakowie

 • Rozbiórka trzech budynków mieszkalnych położonych w Jasieniu, Jadownikach i Sufczynie przy DK nr4, na zlecenie GDDKiA Oddział w Krakowie

 • Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych w Przeciszowie przy DK nr44, na zlecenie GDDKiA Oddział w Krakowie

 • Rozbiórka 29 obiektów budowlanych (w tym budynków mieszkalnych) dla potrzeb budowy „Węzła Bieżanów w Krakowie”, na zlecenie GDDKiA Oddział w Krakowie

 • Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych i garaży, na zlecenie Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim

 • Rozbiórka budynku starego Domu Kultury w Węgrowie, na zlecenie Urzędu Miasta Węgrowa

 • Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych w miejscowości Roszków, na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu

 • Rozbiórka komina stalowego 45m, na zlecenie „TEXPOL” Sp. z o.o. w Bochni

 • Rozbiórka dwóch masztów oraz komina stalowego, na zlecenie Nadleśnictwa Nowa Sól.

 • Rozbiórka pawilonu kolonijnego w Sosnówce, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

 • Rozbiórka rurociągu grzewczego o średnicy 219mm i łącznej długości 1000mb wraz z konstrukcją podpór, na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie

 • Rozbiórka „hydrotrasy odpopielenia kotła WP-40” o łącznej długości ok.4 km i masie ok.1200 ton, na zlecenie Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A w Radomiu

 • Rozbiórka rurociągu pary i kondensatu o długości 2100m, na zlecenie Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A

 • Rozbiórka mostu stalowego, na zlecenie ATW Sp. z o.o.

 • Rozbiórka łącznika o konstrukcji stalowej i żelbetonowej, na zlecenie „Technodrzewo-Karpaty” Sp. z o.o.

 • Rozbiórka linii technologicznej do produkcji pasz, na zlecenie Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A

 • Rozbiórka zespołu 4 szklarni o łącznej powierzchni 2716 m2 oraz o łącznej kubaturze 8150 m3, na zlecenie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.

 • Rozbiórka ściany nośnej o długości 50m i wysokości 10m, wraz z robotami konstrukcyjnymi podparcia dachu, na zlecenie ATW Sp, z o.o.

 • Rozbiórka hali w Zagórzu, na zlecenie ATW Sp z o.o.

 • Rozbiórka komina stalowego w Łańcucie, na zlecenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

 • Rozbiórka biurowca i dwóch budynków w Białej, na zlecenie MPGK Rzeszów.

 • Rozbiórka mostu o długości 120m przez rzekę San w Średniej Wsi, na zlecenie AWRSP Rzeszów.